Keuring & advies

Auke de Vries is erkend inspecteur voor NEN1010, NEN3140 en NEN8025. Hij keurt elektrische, gas-, water- en verwarmingsinstallaties.

Na elke inspectie ontvangt u een adviesrapport, met daarin aanbevelingen hoe u uw bedrijfspand of woning veiliger kunt maken. 

Keuring van elektrische installaties voor bedrijven
Arbowetgeving eist van bedrijven dat zij hun medewerkers een veilige werkomgeving bieden. U toont dat aan door uw elektrische installaties periodiek (elke vijf jaar) te laten keuren.

Voldoe aan eisen verzekeraars
Meerdere verzekeraars stimuleren bedrijven om installaties preventief te laten keuren. Soms geldt dit zelfs als eis om verzekerd te kunnen worden. Het gaat hierbij om de NEN 3140-keuring op bestaande elektrische installaties.

Erkend inspecteur voor woning-APK
Er zijn daarnaast proeven om een ‘APK’ op woningen in te stellen. Bij een woning-APK controleert Auke de elektrische, gas- en waterleidinginstallaties op veiligheid. Deze keuring is niet verplicht, maar zorgt wel voor meer veiligheid.

Erkend inspecteur voor wijde regio rondom Balk (Zuidwest-Friesland)
Auke de Vries keurt gebouwgebonden installaties in de wijde omgeving van Balk, zoals de gehele Zuidwesthoek van Friesland en de Noordoostpolder.